MyHostas.net Database

Valentine Blue (Unknown NR)

Photo by Carol Brashear