MyHostas.net Database

Echigo Nishiki (Nakayama NR)

Photo by Toyozo Nakayama