MyHostas.net Database

Bukou-no-homare Iwa (Takashima NR)

Photo by Ken-ichi Gonokami