MyHostas.net Database

Asahi Star (Japan NR)

Photo by Carol Brashear