MyHostas.net Database

Mitsumine Nishiki (Kosasa NR)

Photo by Ken-ichi Gonokami