MyHostas.net Database

Island Velvet (Blake 16)

Photo by Amanda Blake